FANDOM


Историята

Dsgshhs

Кланът Учиха

Учиха е един от двата клана, които основават селото скрито в листата - дригият е Сенджу. Предводитетелят
Url

Учиха

в началото е бил Мадара Учиха. В началото е имало много битки между клановете, но след битката между Мадара и предводителя на Сенджу, Хаширама, било подписано примирие и първият хокаге станал Хаширама. Мадара загубил и си тръгнал от селото, защото вече никой не го подкрепял. След това животът в клана Учиха станал по - лесен, докато един ден Мадара се завърнал и имало втора битка между него и Хаширама. Мадара отново загубил, но след много години се завърнал като маскиран мъж, който призовал деветоопашатата лисица демон кюби и я манипулирал със своя шаринган да атакува селото. Тогава загинали хиляди нинджи, но все пак четвъртият хокаге запечатал кюби и успокоил нещата. От този ден на татак Учиха са смятани за предатели, защото се знаело, че някой от клана направил всичко това, но малко хора подозирали, че може да е Мадара, защото никой не очаквал да живее толково много години. Накрая шефът на АНБУ отряда Данзо накарал Итачи Учиха да унищожи клана и да бъде прогонен от селото, за да не избухне война и много повече хора да измрат. Той заличил целия клан без себе си, малкия си брат Саске Учиха, Мадара Учиха и Обито Учиха, който бил под закрилата на Мадара. След девет години Саске убил Итачи, защото не знаел истината, но после Мадара обяснява на Саске как са стояли нещата и Саске става член на Акактски.

Шаринган

Shfassf

Шаринган с три запетаи

Шаринганът е доуджутсу, което позволява десет пъти по - голяма чувствителност на окото и бързина. Шаринганът има пет стадия. Първият, една запетая, позволява движенията на противника да се разчитат много по - лесно. Вторият стадий, две запетаи, добавя и копиране на джутсуто, след като се види добре техникат може да бъде копирана и използвана. Третият, три запетаи, позволява и окото да се движи на максимална скорост и копирането на джутсуто да бъде савършено. Към третия етап може да се добавят генджутсутата, Мангекю Шаринган и Тсуко Юми. Чрез Мангекю Шарингана може човек да бъде вкаран в
Url

Фигурен шаринган

илюзия и да бъде измъчван, но не може да бъде убит. Тсуко Юмито, обаче, освен че може да убива може да манипулира всички одушевени предмети и да ги кара да правят каквото си поиска, то е за крайния стадий (за напреднали) на третия етап. Четвъртият етап , фигурен шаринган, вече ти позволява да ползваш нинджутсуто, Аматерасу. Аматерасу е неизгасващ черен пламък, който изгаря дори обикновения огън. То, обаче, крие един риск, заради който може да се ослепее. За петия етап трябва да се вземат очите на брат, сестра или най - добър приятел, които да са на близко до нивото на което е този, който се опитва да ги вземе. Стане ли това, Шаринганът вече е на савършено ниво и става по - могъщ от всякога.
Tqwwyh

Мадара Учиха

Аггаа

От горе на долу: Обито,Мадара,Итачи и Саске