Katon | Fuuton | Raiton | Doton | Suiton
Bakuton | Enton | Futton | Hyouton | Jinton
Jiton | Mokuton | Ranton | Shakuton | Youton
 Shouton  |  Taiton  |  Meiton  |  Kouton 


Bild japanischer Name englischer Name deutscher Name Anwender Rang Typ

Enton: Honoikazuchi

Enton: Honoikazuchi Blaze Release: Honoikazuchi Enton: Honoikazuchi Sasuke Uchiha unbekannt Angriff

Enton: Kagutsuchi

Enton: Kagutsuchi Blaze Release: Kagutsuchi Flammenversteck: Kagutsuchi Sasuke Uchiha unbekannt Angriff
Abwehr

Kagutsuchi no Tsurugi

Kagutsuchi no Tsurugi Sword of Kagutsuchi Schwert von Kagutsuchi Sasuke Uchiha unbekannt Angriff

Kokuen no Tate

Kokuen no Tate Shield of Black Flames Schwarzes Flammenschild Sasuke Uchiha unbekannt Abwehr

Shakuton: Kourin Shippuu Shikkoku no Ya Zeroshiki

Shakuton: Kourin Shippuu Shikkoku no Ya Zeroshiki Scorch Release: Halo Hurricane Jet Black Arrow Style Zero Hitzeversteck: Nimbus-Sturmwind mit pechschwarzem Pfeil Klasse Null Naruto Uzumaki
Sasuke Uchiha
unbekannt Angriff

Enton: Susano'o Kagutsuchi

Enton: Susano'o Kagutsuchi Blaze Release: Susano'o Kagutsuchi Flammenversteck: Susano'o Kagutsuchi Sasuke Uchiha unbekannt Angriff

Enton: Yasaka no Magatama

Enton: Yasaka no Magatama Blaze Release: Yasaka Magatama unbekannt Sasuke Uchiha unbekannt Angriff
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.