FANDOM


KonohaSunaKiriIwaKumo
AmeHoshiIshiKusaMoyaOtoTakiTakumiYuYukiSonstige
Teams und Gruppierungen

Takumi Symbol Takumi


Shinobi
Jin
Houki
Kyaku
Kujaku
Ryuugan
Ryuugan
Seimei
Seimei
Suikon
Suiko
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.