Naruto Wiki

Editando (sección)

Aleteo Chidori

0
  Cargando editor...
  • Jutsu
  • Ninjutsu
  • Senjutsu
  • Kinjutsu
  • Referenciar