Naruto Wiki

Editando

Elemento Agua: Bala Torrencial

0
  Cargando editor...
  • Jutsu
  • Ninjutsu