Naruto Wiki

Editando

Elemento Agua: Ola Decapitadora de Agua

0
  Cargando editor...
  • Jutsu
  • Ninjutsu
  • Referenciar