Naruto Wiki

Editando

Gōzu

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Chūnin
  • Habitantes de Kirigakure