Naruto Wiki

Editando (sección)

Kabuto Yakushi

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Genin
  • Usuarios de Kekkei Genkai
  • Habitantes de Konohagakure
  • Habitantes de Otogakure
  • Habitantes de la Cueva Ryūchi