Naruto Wiki

Editando

Kakkō

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Jōnin
  • Habitantes de Iwagakure