Naruto Wiki

Editando

Makinami Senka

0
  Cargando editor...
  • Masculino
  • Habitantes de Kirigakure
  • Genin