Naruto Wiki

Editando

Namida Suzumeno

0
  Cargando editor...
  • Femenino
  • Habitantes de Konohagakure
  • Genin