Naruto Wiki

Editando

Shin Uchiha

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Usuarios de Kekkei Genkai
  • Habitantes de Otogakure