Naruto Wiki

Editando

Teyaki Uchiha

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Habitantes de Konohagakure