Naruto Wiki

Editando

Zaku Abumi

0
  Cargando editor...
  • Personajes
  • Masculino
  • Genin
  • Habitantes de Otogakure
  • Referenciar