FANDOM


آنبو (暗部، آنبو؛ به معنای «سمت تاریک») گروه ترور مخصوص و ماهرانه می باشد. آن ها لباس مخصوصی دارند و ماسک هایی از حیوانات به صورت دارند و به این وسیله هم خود را از بقیه شینوبی ها متمایز می کنند و هم هویت خود را مخفی نگه می دارند.

لباس ویرایش

آنبوها یونیفرم هایی به رنگ مشکی که با زره خاکستری پوشیده شده است دارند. همه آن ها در بازوی چپ خود دارای یک خالکوبی می باشند. آنبوهای اصلی و مطمئن روی لباس فرم خود یک لباس بلند مشکی می پوشند و رهبر آن ها نیز دارای یک لباس بلند سفید می باشد.

هدف ویرایش

آنبوها حفاظت دهکده از تهدیدهای جدی، ماموریت هایی با ریسک بالا در کشورهای دشمن و مقابله با نینجاهای قدرتمند می باشد. آن ها همچنین مسئول انجام دادن ترورها هستند و برای این کار تمرینات مخصوصی دارند. در آنیمه، همه آن ها دارای نینجاکن می باشند. این وسیله یک شمشیر است که در پشت آن ها قرار دارد. آن ها تقریباً همه جزئیات مربوط به بدن انسان را می دانند. آن ها با استفاده از تکنیک فلج کردن موقت حریف را به صورت موقت فلج می کنند و در این حال می توانند به راحتی به آن ها حمله کنند. همچنین با تکنیک بازگشت زمان، می توانند یک شخص را به حالت هیپنوتیزم ببرند و به او اجازه دهند که گذشته را با تمام جزئیات به خاطر آورد. آن ها مستقیماً زیر نظر کاگه می باشند.