FANDOM


امتحانات انتخاب کردن چونین (中忍試験، چونین سنباتسو شیکن) برای آن است که بتوان تعین کرد که کدام گنین به اندازه ای پر مهارت است تا به سطح چونین برسد. این امتحان دوبار در سال برگزار می شود. تنها شرط اصلی شرکت در این امتحان به اتمام رساندن حداقل هشت ماموریت است. این امتحان تنها برای در نظر داشتن یک جنگ جایگزین بین نینجاها است که در زمان های بسیار دور برپا بوده است. امتحان چونین معمولا یک رقابت است که نینجاهای در حال رشد بتوانند در آن مهارت های خود را به یکدیگر و دیگران نشان دهند. واقعه هایی که در هر آزمون وجود دارد وابسطه به دهکده ای ست که آزمون در آن برگزار می شود.

امتحانات شناخته شده ویرایش

فقط کونوها ویرایش

کونوهاگاکوره یکی از مراحل امتحانات چونین خود را در زمان جنگ جهانی سوم شینوبی برگزار کرد. گنین تا به حال به عنوان بخشی از یک گروه سه نفره را وارد کردند. سه مرحله متوالی برگزار نمی شد، اجازه می دادند شرکت کنندگان به نیروی تازه یافتن بین مراحل باشد.

مرحله دوم ویرایش

در جنگل مرگ برگزار شد، مرحله دوم شامل جنگ مسابقات بین تیم های سه نفره است. هوکاگه سوم و رهبر تیم دعوا را از راه دور نظارت می کردند. از دست دادن یک بازی لزوماً از ادامه نهایی گنین جلوگیری می کند.

مبارزه های شناخته شده ویرایش

مسابقات پایانی ویرایش

مسابقات پایانی شامل جنگ های تن به تن مسابقاتی می شد.

مبارزه های شناخته شده ویرایش

این اولین قسمت امتحانات چونین است. 1 ساعت وقت برای به اتمام رساندن یک تست 10 سوالی است. 9 سوال اولی داده میشود در حالی که سوال آخری مخفی است. سوال دهم تا هنگامی که یک ربع به پایان ازمون مانده آشکار نمیشود. شما با 10 امتیاز شروع کرده و برای هر سوال غیط یک امتیاز از شما کم میشود. بیشترین امتیازی که میتواند بگیرید 10 است. اگر در هنگام تقلب نیز دیده شوید از شما امتیازاتی کسر خواهد شد. امتیاز آخر شما بین گروهتان تقسیم میشود. هرگروه از 3 نینجا تشکیل شده است.

جنگل مرگ ویرایش

در این قسمت از آزمون شما با یک طومار شروع میکنید. این طومار یا طومار آسمان یا طومار زمین است. ماموریت شما از این تشکیل شده که طومار دیگر را پیدا کرده و به برج مرکز بروید. شما باید طومار دیگری را از طریق مبارزه، شکست دادن و گرفتن طومار از تیم دیگر به دست آورید. هیچ کس نمی داند که چه تیمی چه طوماری دارد یا چه کسی از طومار مراقبت می کند. تنها راه تقلب در این آزمون این است که طومار را باطز و داخل آن را نگاه کنید قبل از آن که به شما اجازه ی این کار داده شود. اگر شما این کار را انجام دهید شما توسط یک تکنیک هیپنوتیزم شده و در آخر آزمون از خواب بیدار می شوی. اگر یکی از اعضای گروه شما بمیرد تمام تیم می بازد.

مسابقات مقدماتی و مسابقات پایانی ویرایش

مسابقات مقدماتی معمولا مراحل قبل از مسابقات پایانی اند تا شمار افراد شرکت کننده را بکاهند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی برای جنگ با یکدیگر انتخاب می شوند تا با یکدیگر مبارزه کنند و این مبارزات تاهنگامی ادامه می یابد که نیمی زا آن ها حذف شوند. مسابقات پایانی مثل مسابقات پایانی اند و فرق در این است که حریف ها قوی ترند. هر نینجا به صورت تصادفی با نینجای دیگری می جنگد. تا در آخر یک نفر باقی بماند. در آخر جونین ها صلاحیت چونین شدن هر شخص را بر اساس عملکرد او در طول مسابقات برای چونین شدن می سنجند.