FANDOM


جوگو (重吾، جوگو) از زندانیان اوروچیمارو بوده و اکنون عضو تاکا به رهبری ساسکه اوچیها است.

سرگذشت ویرایش

در زمان های گذشته اوروچیمارو به کمک کیمیمارو به منشا قدرت جوگو که غار ریوچی بود پی برد و حالت دانایی را یاد گرفت. اوروچیمارو به دلیل ضعف بدن میزبانش نمی توانست وارد حالت دانایی شود، بنابراین در عوض تکنیکی برای گسترش چاکرای دانایی اش در مهرهای نفرین ابداع کرد. او این مهرها را روی افراد بسیاری آزمایش کرد. جوگو به دنبال اوروچیمارو می گرده تا موجی از انرژی که از طریق رشته های عصبی فرستاده می شود های او را مداوا کند. در طول آزمایشات، اوروچیمارو آنزیم های خون او را که باعث تغییر شکلش می شد را سوا می کند. با خارج کردن این آنزیم ها اوروچیمارو از آن ها برای ایجاد تاثیراتی مشابه اما کنترل شده روی افراد استفاده کرد. کیمیمارو بود که مواظبش بود و کیمیمارو تنها کسی بود که جوگو با او ارتباطی برقرار کرد و هر دو خیلی صمیمی با هم بزرگ شدند. بعد از اینکه شنید کیمیمارو جانش را به خاطر آوردن ساسکه پیش اوروچیمارو فدا کرده این باور به او دست یافت که روح کیمیمارو در ساسکه زندست.

شخصیت ویرایش

در ابتدا جوگو در کنترل خشم خودش مشکل داشت، تا جایی که به طور ناگهانی به هیولایی دیوانه تبدیل می شد. شبیه کاری که مهر نفرین با کاربرش می کند. جوگو کاملا خون آشام ظاهر می شود و کارین اشاره می کند که این فقط یک رفتار ساده برای ابراز خشم است و جوگو خودش نمی خواهد کسی را بکشد. میزان خشم جوگو متفاوت است و این دلیلی است که چرا به میل خودش محدود می ماند. تنها دلیل او برای رفتن با ساسکه این بود که ساسکه تنها کسی است که می تواند وقتی او عصبانی می شود مانع آدم کشی اش بشود. سویگتسو نمی تواند جوگو را تحمل کند و اشاره می کند که یکی از دلایلی که می خواهد کوبیکیریبوچو را برگرداند اوست. کارین می گوید که او از نظر ذهنی شکنندست. بخشی از مجموعه او را نشان می دهد که او با خودش ناله می کند که به عنوان نفر بعدی چه کسی را بکشد و درمورد جنسیتش تصمیم گیری می کند. پین در بحث با اعضای آکاتسوکی در مورد تیم ساسکه اوچیها او را جوگوی ترازوها (天秤の重吾، تنبین نو جوگو) خطاب می کند. حالا اینکه این یک عنوان است یا یک مکان معلوم نیست.

توانایی‌ها ویرایش

تغییر دانایی ویرایش

جوگو روی کف دست چپش یک علامت پرانتز مانند دارد. مبارزه اش با ساسکه و سویگتسو نشان داد که او می تواند تغییر شکلش را کنترل کند. وقتی که با ساسکه مبارزه می کرد دست چپش را به یک چکش پیستون شکل تبدیل کرد تا قدرت ضربه ی مشتش را افزایش بدهد و بعد آن را به یک تیغه ی بزرگ تغییرش داد تا با سویگتسو مبارزه کند. او همچنین می تواند هرگونه تغییرات جزئی را انجام بدهد و تقریبا به سطح دو برسد. جوگو از ابزارهای اوروچیمارو در پس زمینه ی مهر نفرین می باشد. وقتی که هبی به ماموریتشان در جنگل اعزام شدند، جوگو جست و جویش را با فعال کردن آنزیم های بدنش و اطلاعات خواستن از یک پرنده شروع کرد.

بخش دوم ویرایش

ویرایش

در پی شکست خوردن اوروچیمارو، ساسکه به مقر شمالی اوروچیمارو رفت تا جوگو را به تیم خودش بیاورد. او نمی خواست که به اعضای ساسکه بپیوندد و مهر نفرینش را هم فعال کرد اما بعد، از کشته شدن توسط ساسکه ترسید. او بعد به هبی پیوست تا برای گرفتن ایتاچی اوچیهای آکاتسوکی، برادر بزرگ ساسکه راهی بشوند.

ویرایش

در پی ملاقات با برادر ساسکه، وقتی که ساسکه با بدل ایتاچی مبارزه کرد و از او خواسته شد که او را در مقر اوچیها ملاقات کند جوگو فهمید پایگاه مخفی برای هبی وجود دارد. جوگو و دیگر اعضا با کیسامه هوشیگاکی مبارزه می کردند و ساسکه با ایتاچی مبارزه می کرد.

ویرایش

بعد از مرگ ایتاچی و «تحصیلات» ساسکه در مورد گذشته ی واقعی برادرش توسط توبی، جوگو و دیگر اعضای هبی گروه جدیدی به نام تاکا را تشکیل دادند. درحالی که با آکاتسوکی دشمن شدند، برای گرفتن هشت دم و خارج کردن او از میزبانش، کیلر بی فرستاده شدند. با ورود به کوموگاکوره، با کیلر بی روبرو شدند، سویگتسو تنها می توانست شکستش بدهد که جوگو هم وارد مبارزه شد و باعث شد، کیلر بی قوی بشود و از شمشیر سویگتسو استفاده کند.