FANDOM


جینچوریکی (人柱力، به معنی قدرت انسان قربانی) انسانی است که هیولای دم‌دار در او مهر شده باشد. این افراد به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم چاکرا این هیولاها دارای قدرت بسیار زیادی هستند.

جینچوریکی‌ها معمولا به واسطه نگاه مردم به آن‌ها به عنوان هیولا افراد تنهایی هستند و همواره متحمل رفتارهای متعصبانه و منفی افراد می‌شوند و همین باعث به وجود آمدن تنفر متقابل در آن‌ها می‌گردد. برطبق گفته آکاتسوکی دو جینچوریکی که در ابتدا دستگیر کردند از از بشریت بیزار بودند و اهالی دهکده‌ها آن از خلاصی از دست آن‌ها بسیار خوشحال شدند. با این وجود برخی جینچوریکی‌ها رفتار متفاوتی در قبال بی‌توجهی و بی‌مهری اطرافیان در پیش می‌گیرند و درنهایت با مقبولیت نزد هموطنانشان از احترام برخوردار می‌شوند. از این دسته می‌توان به ناروتو اوزاماکی، گارا و کیلر بی اشاره کرد.

فهرست جینچوریکی‌هاویرایش

 1. شوکاکو
  • جینچوریکی اول شوکاکو
  • جینچوریکی دوم شوکاکو
  • گارا
 2. ماتاتابی
 3. ایسوبو
 4. سون گوکو
 5. کوکو
 6. سایکن
 7. چومی
 8. گیوکی
  • پسر خاله پدر A
  • پسر خاله عمو
  • پسر خاله A
  • کیلر بی
 9. کوراما
 10. ده دم

دانستنی‌هاویرایش

 • گارا پس از آنکه آکاتسوکی شوکاکو را از بدنش بیرون کشید مرد اما با تلاش‌های چیو و ناروتو اوزاماکی به حیات برگشت. اگرچه دیگر شوکاکو دیگر در بدن گارا نیست، اما هنوز توانایی‌ها و قابلیت‌های استفاده از شن در گارا باقی‌مانده است.