FANDOM


این تکنیک به ساکون و آکون اجازه ادغام بدن آنها به وسیله ککی گنکای آن ها را می دهد. آکون درون بدن ساکون می خوابد و فقط سر او از گردن ساکون بیرون می آید. همچنین آکون می تواند تمام بدن برادرش را حرکت بدهد.