FANDOM


از این تکنیک، گارا می تواند خود را در یک لایه فشرده از شن را پوشش می دهد، ارائه یک دفاع اضافی باید سپر شنی خود را شکست؛ ترکیب این دو به عنوان «دفاع مطلق» (絶対防御، زتای بوگیو) گارا شناخته شده است. اگرچه کاملا موثر، حفظ زره نیاز به مقدار زیادی از چاکرا و استقامت است. علاوه بر این، آن است که هیچ جا به عنوان انعطاف پذیر به عنوان سپر شنی، از آنجایی که آن را بر اثر دور به آسانی می شکند، نشان می دهد که تنها هدف زره به جذب تاثیر جزء بدن گارا در طول جنگ هدایت است. ضعف یکی دیگر از وزن اضافی شن که منجر به کاهش سطوح سرعت و تحرک است.

همچنین بنگرید به ویرایش