FANDOM


ساکورا هارونو (春野サクラ) یکی ازشخصیت های ناروتو که از ساسکه اوچیها خوشش می اید وسعی می کند او را عاشق خود کند. ساکورا زیر دست تسوناده که هوکاگه پنجم می باشد اموزش دیده و توانست یک نینجای پزشک شود. سن در بخش اول:12-13 سن در بخش دوم:15-16 ویرایش