FANDOM


  • دانلود

    ساکومو هاتاکه زمانی که پسرش را پس از چند سال دید

    کاکاشی (بحث) ‏۱۰/۲۷/۲۰۱۵ میلادی، ساعت ۱۸:۱۵ (UTC)ساکومو هاتاکه پدر کاکاشی هاتاکه نینجایی از دهکده ی مخفی برگ است و نابغه ی نینجای آن منطقه میباشد. ساکومو هاتاکه در زمان خود به نیش سفید کونوها معروف بود.ساکومو توسط تمام مردم قبیله تحسین میشد تا زمانی که در یک ماموریت قانون را زیر پا گذاشت و به جای ادامه ی عملیات رفت تا دوستش را نجات بدهد.با این که او موفق شد اما مردم زیادی کشته شدند و همه او را مقصر میدانستند حتی همان دوستانی که نجاتشان داده بود هم او را مسخره و سرزنش میکردند. فشار عصبی که ساکومو هاتاکه را گرفته بود باعث شد او دست به خود کشی بزند.پسر او کاکاشی هاتاکه از مرگ پدرش ناراحت شد و تصمیم گرفت هیچوقت قانون رو زیر پا نگذارد و آن را مهم ترین چیز بداند. تا زمانی که دوست او اوبیتو اوچیها به او یاد داد که دوست مهم تر از قانون است