FANDOM


شارینگان
نام
کانجی 写輪眼
فارسی شارینگان
معنی دقیق فارسی چشم چرخنده کپی کننده
معنی شده در مانگا چشم چرخنده آینه ای
اولین حضور
مانگا فصل #۱۲
آنیمه ناروتو قسمت #۵
OVA ماموریت: محافظت از دهکده آبشار!
دیده شده در آنیمه، مانگا، بازی و فیلم
اطلاعات
قبیله قبیله اوچیها
دارندگان شناخته شده
زتسو سیاه
کاکاشی هاتاکه
ایندرا
دانزو شیمورا
بارو اوچیها (فقط آنیمه)
فوگاکو اوچیها
هیکاکو اوچیها
اینابی اوچیها
ایتاچی اوچیها
کلاغ ایتاچی
ایزونا اوچیها
کاگامی اوچیها
مادارا اوچیها
ناکا اوچیها (فقط آنیمه)
نائوری اوچیها (فقط آنیمه)
اوبیتو اوچیها
ری اوچیها (فقط آنیمه)
ساسکه اوچیها
ستسونا اوچیها
شیسوی اوچیها
تاجیما اوچیها
تکا اوچیها
یاشیرو اوچیها
جوتسو
توهم شیطانی: آینه بهشتی‌ و زمین دگرگون شده
توهم شیطانی: تکنیک بمیخ‌ بستن
گنجوتسو: شارینگان
ایزاناگی‌
ایزانامی‌
خط‌ انتقال رعد و برقی‌

شارینگان (写輪眼; "چشم چرخنده کپی کننده"، که چشم چرخنده کپی گر هم شناخته می‌ شود.) ککی گنکای قبیله اوچیها است. پس از این که کل قبیله توسط ایتاچی اوچیها کشته شد فقط کسان کمی ماندند که از شارینگان استفاده می کنند.

سه مرحله شارینگانویرایش

شارینگان به سه مرحله تقسیم می شود و در هر مرحله یک تومو (巴) اظافه می شود. هرچه مرحله بالاتر برود قدرت کپی کردن جوتسو و مقدار مصرف چاکرا بالا می رود. شارینگان خود به خود به مرحله بالاتری می رود آن هم موقعی که استفاده کننده آن در خطر باشد مانند جنگ ساسکه و هاکو.

استفاده کنندگان شارینگانویرایش

زتسو سیاهویرایش

زتسو سیاه (黒ゼツ، کورو-زتسو)، یک انسان مصنوعی بود که نصف بدنش از DNA مادارا اوچیها و نصف دیگرش زتسو سفید (白ゼツ، شیرو-زتسو) با DNA هوکاگه اول، هاشیراما سنجو، ساخته شده بود. او و زتسو سفید بعد از کمکشان به اوبیتو اوچیها برای پیدا کردن ناگاتو، یکی از مهم ترین اعضای آکاتسوکی شدند و به عنوان دست راست رهبر سابق این گروه فعالیت می کردند. همینطور به او زبان تبه کار (毒舌، دوکوزتسو) هم

کاکاشی هاتاکهویرایش

کاکاشی هاتاکه (はたけカカシ، هاتاکه کاکاشی) یکی از جونین های دهکده مخفی برگ و رهبر تیم هفت است. در دنیای نینجاها کاکاشی به کپی نینجا کاکاشی (コピー忍者のカカシ، کپی نینجا نو کاکاشی) و کاکاشی شارینگان (写輪眼のカカシ، شارینگان نو کاکاشی) شهرت دارد. کاکاشی پسر ساکومو هاتاکه نينجايی حرفه ای با مهارتی فوق العاده که لقب "نيش سفيد کونوها" را داشت، بود. اين لقب به خاطر موهای بلند و سفيدش و همينطور خنجر خانوادگی ای که حمل می کرد نيز بود که هنگام استفاده به وسيله هاتاکه چاکرای سفيدی ساتع می کرد. کاکاشی بعدها وارث احترام و اعتبار ساکومو شد که با اعتبار سه نينجای افسانه ای کونوها برابری می کرد. ساکومو ماموريتی را ناتمام رها کرد و اين مسئله برای دهکده گران تمام شد. او برای نجات همرزم هايش ماموريت را نيمه کاره رها کرد. شرم اين کار، باعث شد ساکومو خودکشی کند و کاکاشی با اين احساس بزرگ شد که مهم ترين چيز به نتيجه رساندن ماموريت است.

ایندراویرایش

ایندرا (インドラ، ایندورا) اولین فرزند هاگورومو اوتسوتسوکی بود و دوجوتسو و چاکرای قدرتمند پدرش و همچنین انرژی های ویژه را از او به ارث برد. ایندرا در سن جوانی استعدادی را که در او بود، اثبات کرد. به خاطر مهارت هایش او در تنهایی زندگی می کرد و متوجه شد هیچ نیازی به متکی بودن به دیگران نیست. وقتی هاگورومو در بستر مرگ بود، فرزند کوچکترش آسورا را برای ادامه دادن راهش، بوجود آوردن صلح در جهان، انتخاب کرد. خشم و حسادت ایندرا برای اینکه پدرش او را انتخاب نکرد، باعث شد در مقابل آسورا برای ادعا کردن چیزی که معتقد بود باید به او واگذار می شد، بجنگد. پیروان او که بعدها به قبیله اوچیها شناخته شدند درگیری و مبارزه او را با پیروان برادرش، قبیله سنجو، ادامه دادند.

دانزو شیموراویرایش

دانزو شیمورا (志村ダンゾウ، شیمورا دانزو) يكی از بانفوذ ترين افراد دهكده مخفی برگ و رئيس ريشه بود. بعد از اين كه تسوناده به كما می رود، او به کاندیدا هوكاگه ششم (六代目火影候補، روكودایمه هوكاگه كوهو; معنی دقیق "کاندیدا سایه آتش ششم") تبدیل می شود. ساسكه با او مبارزه می كند تا تمام شارينگان های روی دستش نابود می شوند. او بدون اينكه بداند در گنجوتسوی ساسكه بوده است، فكر می كند كه يک شارينگان ديگر هم دارد اما چون هيچ شارينگانی نداشت هيچی نمی شود و توبی چشم شيسوی را درخواست می كند و به جایش دانزو چشم شيسوی و خودش را نابود می كند و فكر می كند با اين كار توبی و ساسكه نابود می شوند اما نابود نمی شوند و فقط خودش و چشم شيسوی نابود می شوند.

بارو اوچیهاویرایش

فوگاکو اوچیهاویرایش

هیکاکو اوچیهاویرایش

اینابی اوچیهاویرایش

ایتاچی اوچیهاویرایش

یکی از بهترین وقدرتمند ترین اعضای خانواده اوچیها بود. وی در هشت سالگی اکادمی را به پایان رساند و افتخار بزرگی برای خود و خانواده به ارمغان اورد . پس از ان هنگامی که بزرگ شد در سن شانزده سالگی یکی از زیر دستان دانزو میشود و کمی بعد مجبورش می کنند تا کل خاندانش را به قتل برساند . در لحظه ای که داشت پدر و مادر خود را به قتل میرساند برادر کوچکترش یعنی ساسکه اوچیها او را میبیند اما ایتاچی تنها کسی را که به قتل نمیرساند برادرش است. اتفاقا ایتاچی به جای کشتن برادر کوچکترش او را به انتقام گرفتن تشویق میکند و خودش یکی از اعضای اکاتسوکی میشود . در روزی که برادر کوچکترش برای انتقام گرفتن از ایتاچی می اید ایتاچی در مبارزه تمام فوت و فنش و طرز استفاده ان در مبارزه را به برادرش نشان میدهد و در لحظات اخر زندگی اش برای برادرش توضیح میدهد که او را مجبور به کشتن خاندان اوچیهاکردند و پس از ان برای همیشه به خواب ابدی رفت.


کلاغ ایتاچیویرایش

ایزونا اوچیهاویرایش

کاگامی اوچیهاویرایش

مادارا اوچیهاویرایش

نائوری اوچیهاویرایش

اوبیتو اوچیهاویرایش

وی در کودکی عضو تیم هشت که متشکل از کاکاشی هاتاکه_رین_میناتو اوزوماکی بود شد. او در کودکی هنگامی کاکاشی به دردسر افتاده بود شارینگان خود را فعال میکند . اوبیتو در یکی از ماموریت ها هنگامی که غار داشت ریزش میکرد یکی از چشم های کاکاشی با سنگی برخورد می کند و اسیب میبیند در ان هنگام اوبیتو زندگی کاکاشی را نجات میدهد اما سنگ بزرگی بر روی خودش سقوط میکند ونیمی از بدنش زیر سنگ میماند و جان خود را از دست میدهد.

البته پس از گذشت سالها مشخص می شود که اوبیتو نمرده و به صورت ناشناسی برگشته و اسم خود را توبی گذاشته.

رای اوچیهاویرایش

ساسکه اوچیهاویرایش

وی برادر کوچکتر ایتاچی است ودر کودکی بسیار زیاد به برادر بزرگترش ایتاچی وابسته بوداما پس از انکه ایتاچی رادرهنگام به قتل رساندن پدر ومادرش دید از ان روز به بعد با همه رفتاری خشک وسرد داشتو بهتنها چیزی که فکر میکرد گرفتن انتقام خانواده اش و کشتن برادر بزرگ ترش بود .ساسکه چند وقت پس از فوت خانواده اش عضو گروه چهار که متشکل از ناروتو ازوماکی_ساکورا هارونو _کاکاشی هاتاکه بود میشود . اما پس از چند وقت گننین بودن ازگروه جدا میشود و سپس روستا را ترک میکند ودریکی از جنگهایش شارینگانش را فعال می کند . وی در چهارده سالگی به جنگ برادرش ایتاچی میرود و موفق به کشتن برادر ش می شود وپس از ان عضو گروه اکاتسوکی میشود و در یکی از مبارزاتش با دانزو موفق میشود دانزو را به قتل برساند.

ستسونا اوچیهاویرایش

شیسوی اوچیهاویرایش

شیسویی اوچیها یکی از بهترین و نزدیک ترین دوستان ایتاچی اوچیها بود . وی در جوانی یکی از زیر دستان دانزو بود و هنگامی که درباره شورش خانواده اوچیها علیه روستای برگ شنید با خانواده اش مخالفت کرد و در یکی از مبارزه هایی که با دانزو داشت دانزو یکی از چشمانش را از جا در اورد و چشم دیگرش را به ایتاچی هدیه داد و درمورد شورش خاندان اوچیها به ایتاچی هشدار داد و از او قول گرفت تا جلوی خاندان اوچیها را بگیرد وسپس خود را در رود خانه غرق کرد . ایتاچی هم برای انکه به قولش عمل کند وجلوی خاندان اوچیها را بگیرد مجبور شد کل خاندانش را به قتل برساند.

تاجیما اوچیها


تکا اوچیهاویرایش

یاشیرو اوچیهاویرایش

قدرت های شارینگانویرایش

  1. می توان با کمک رنگ چاکراها را از هم جدا کرد.
  2. به غیر از ککی گنکای می توان تقریبا تمام جوتسوها را کپی کرد.
  3. می توان جابجایی های حریف را دید.
  4. قدرت گنجوتسو را بالا می برد.
  5. می توان لب خوانی کرد. 6: اگر مانکگیو فعال شود قدرت های سوسانوو و فن اینفرنو یا اماتراسو هم فعال میشوند