FANDOM


شیسوی یکی از با مهارت ترین افراد قبیله اوچیها بود.گفته شده است که در زمان گذشته ,او خودکشی کرده است و خود را در رودخانه ای با نام ناکانو غرق کرده.شیسویی دارای قدرتی بود که میتوانست با آن وارد ذهن دیگران بشه و ایده های غلطی رو در ذهن آنها بذاره همچنین از طریق این کار قادر به کنترل کردن آنان بود.این کمکش کرد تا میان دهکده های دیگه شهرت پیدا کنه.

چند وقت بعد،ایتاچی و شیسویی قرار بود که در جلسه ایی شرکت کنند اما شرکت نکردن و بعدها پلیس کونوها جسد شیسویی رو پیدا کرد و شروع به تحقیق درباره مرگشیسویی کرد.نامه ی خودکشی در کنار جسد شیسویی پیدا کردن هر چند با دست خط خود شیسویی بود ولی معلوم بود که به اجبار اینکار رو کرده و هر کسی که از شارینگان استفاده میکنه میتونسته با استفاده از تکنیک چشمی اونو کپی کنه و بنویسه.تو اون نامه شیسویی نوشته بوده که از قبیله اوچیها خسته شده و هیچ آینده ایی نداره.اما پلیس باور کردن این امر که شیسویی خودکشی کرده براش سخت بوده پلیس به ایتاچی تهمت قتل شیسویی رو زد و ایتاچی بعد از شنیدن این حرفا کلی عصبانی میشه و به اونا حمله میکنه که پدرش اونو مواخذه کرد که باس با فکر عمل کنی.
ایتاچی بعد از قتل عام قبیله اوچیها به برادر خودش ساسکه گفت که من شیسویی رو کشتم تا بتونم مانگیکومو امتحان و فعال کنم برای اینکار باید بهترین دوستم را میکشتم تا مانگیکیو شارینگان رو بدست بیارم.

برای بدست آوردن این تغییرات چشمی جدید او ادعا کرد که بهترین دوست خودش رو کشته.اما بعدها دیده شد که بقایای شیسویی توسط رئیس آنبوها ،دانزو شیمورا استفاده شده است.دانزو برای رسیدن به اهدافش دست راست شیسویی و چشمش رو به خودش پیوند زد.هنگامی که دانزو به عنوان ششمین هوکاگه اعلام شد او به کشور آهن برای اجلاس کاگه ها سفر کرد که وسط راه مورد حمله قرار گرفت و باندی رو که به دستش بسته بود باز کرد و از دست شیسویی برای محافظت از خود استفاده کرد.بعدها هنگامی که میفونه مدیر اجلاس کاگه ها اعلام کرد که دانزو رئیس اتحاد نینجاییه کاگه های دیگه شگفت زده شدن و میزوکاگه از بادیگارد خودش که بیاکوگان داشت خواست که به دانزو نگاهی بندازه و متوجه شد که قسمتهایی از بدن شیسویی رو دارا میباشد و بعدها به شرکت کننده گان تو اون جلسه نشان داد که قسمتهایی از بدن شیسویی رو دارا میباشد.