FANDOM


شیکامارو نارا با چوجی آکیمیچی و اینو یاماناکا هم گروه‌ است. او باهوش ترین جونین در کونوهاست. طبق آزمونی که از او گرفته شد معلوم شد آی کیو او بالای ۲۰۰ است.

او همیشه در این فکر است که چطور راحت زندگی کند.

هر چند فقط توانایی اجرای تکنیک گرفتن سایه‌ ها را دارد اما هوشش اغلب باعث برنده شدنش در جنگ‌ها می‌شود. شیکامارو در موقع خطر همیشه خونسرد است و هیچوقت خونسردیش را از دست نمی‌دهد. همیشه قبل از اینکه عمل کند خوب فکر می‌کند. آسوما (استاد او)درباره او میگوید: شیکامارو مثل پیرمردی که شطرنج بازی می‌کند حرکت بعدیش را آهسته و با دقت انجام می‌دهد.

او بخوبی موقعیت را تجزیه و تحلیل می‌کند.این قدرت او بهمراه هوش سرشارش و استفاده خوب از قدرتش(گرفتن سایه‌ها)او را تبدیل به نینجایی قدرتمند کرده‌است.

این قدرت او سبب شد که ماموریت برگرداندن ساسوکه به او واگذار شود.در ماموریت هم با هوش خود چند بار دوستانش را نجات داد.

از آرزوهای او این است که یک حقوق متوسط داشته باشه و با یک زن خانه‌دار ازدواج کند و دو بچه داشته باشد؛یک دختر ویک پسر. او آرزو دارد قبل از همسرش بمیرد!