FANDOM


در این صفحه فهرستی از قسمت های مجموعه ناروتو را قرار می دهیم. این مجموعه در دو بخش ناروتو و ناروتو شیپودن ساخته شده است و همچنان در حال پخش می باشد. برای دیدن فهرست بخش دوم به فهرست قسمت های ناروتو شیپودن مراجعه نمایید.

فصل ١ ویرایش

ناروتو قسمت ١ ویرایش

عنوان: وارد می شود: ناروتو اوزوماکی!

ویدئو:
Naruto 1x01 016

تاریخ پخش اصلی: اکتبر ۲۰۰۲