FANDOM


درباره
AMS2

مانگکیو شارینگان مادارا+مانگکیو شارینگان برادرش

ی این شارینگان تقریبا چیزی مشخص نیست.به وجود می اید وقتی که دو مانگکیو شارینگان را بر روی هم قرار دهند.تنها استفاده کننده ی مشخص این تکنیک مادارا است که چشم های برادرش را برای خودش برداشت.با این شارینگان دیگر نور چشم کم نمی شود ولی معلوم نیست که این شارینگان همیشه به این شکل می ماند یا نه.شکل این شارینگان ترکیبی از دو شارینگان مختلف است.با این شارینگان می توان جوتسو ی جدیدی استفاده کرد ولی جوتسو ی مادارا مشخص نیست.

استفاده کنندگان مانگکیو شارینگان:

Itachi37

ایتاچی اوچیها

Kakashi hatake

کاکاشی هاتاکه

Madara

مادارا اوچیها

SasukeGallery

ساسوکه اوچیها

Izuna

ایزونا اوچیها (برادر مادارا)تکنیک های مانکگیو شارینگان:
اماتراسو(amaterasu):
یک
Amaterasu
جوتسوی بسیار قوی با عنصر اتش است که توسط خانواده ی اوشیا استفاده می شود.می توان با مانگکیو شارینگان استفاده کرد در این تکنیک یک اتش سیاه ازاد می شود که می تواند همه چیز را بسوزاند.جالب این است که این اتش هفت روز و هفت شب خاموش نمی شود.

تسوکویومی(tsukuyomi):
تسوکومی
Tsukuyomi02
Tsukuyomi1
جزئ قوی ترین جوتسو های ایتاچی است.حریف را به دنیای دیگری می فرستد که در ان دنیا استفاده کننده ی این جوتسو می تواند زمان و مکان را مشخص کند.این جوتسو را بر علیه ساسوکه استفاده کرد تا به او نشان دهد که چگونه خانواده ی اوشیا را از بین برد.در ان دنیا سه شبانه روز(۷۲ ساعت) کم تر از یک لحظه است.

سوسانو و(susano o):
ایتاچی
Totsuka2
Susanoo
سوسانو و را بر علیه ساسوکه استفاده کرد.با این جوتسو می توان شمشیر توتسوکا(totsuka)را استفاده کرد یک شمشیر بدون فرم خیلی قوی که می تواند همه چیر را در یک خواب نا تمام حبص کند.این جوتسو قدرت بیشتری از کوساناگی دارد.اوروشیمارو تمام عمرش به دنبال این جوتسو گشت.سوسانو و می تواند اینه ی یاتا(yatas mirror)که مانند یک سپر است که تمامی حملات حریف را جزب می کند.ولی بعد از استفاده ی سوسانو و استفاده کننده کور می شود.

کامویی (kamui):
در
Implosion
این تکنیک تقریبا یک گودال سیاه به وجود می اید که همه چیز را در خود می کشد. این گودال سیاه در دید استفاده کننده است.کاکاشی این تکنیک را علیه دیدارا استفاده کرد. ولی این تکنیک چاکرا و انرژی زیادی لازم دارد بخاطر همین کاکاشی نه می توان از ان زیاد استفاده کند نه طولانی.