FANDOM


ناگاتو (長門، ناگاتو) رهبر گروه آكاتسوكی بود. او نظارت مستقیمی بر اعمال و رفتار گروه خود داشت. ناگاتو از دهكده پنهان باران بود. او در جوانی با كونان و یاهیكو آشنا می شود. آنها در همان زمان با سه سنین افسانه ای ملاقات می كنند كه جیرایا تمایل به آموزش هنرهای نینجایی به آنها را پیدا می كند. جیرایا بعداً متوجه می شود كه ناگاتو دارای قدرت چشمی رینگان می باشد. ناگاتو به دوستان خود قول می دهد كه همیشه از آنها محافظت كند. آنها در آموزش های نینجایی كه جیرایا به آنها می داد بسيار ماهر شدند و بعد از سه سال جیرایا به آنها گفت كه وقت جدایی است و هر كدام از آنها باید به دنبال سرنوشت خود برود. آنها اقدام به شورش در دهكده پنهان باران می كند و جنگ داخلی بزرگی راه می اندازد. طراح تمام این اهداف یاهیكو بوده است. گرچه دهكده پنهان باران دارای یك رهبر افسانه ای به اسم هانزو بوده است اما به راحتی توسط ناگاتو كشته می شود. در طول سال های بعد ناگاتو و كونان وارد جنگ می شوند و شایعات بسیاری وجود دارد كه آنها كشته شده اند. ناگاتو در هنرهای مبارزه به حد بالایی دست پیدا كرده بود و برای همین به خودش لقب پین (ペイン، پین) را می دهد. او در بلندترین برج شهر بر تمامی كارهای مردم نظارت دارد. در این برج شش كپسول عجیب قرار دارد كه بدن شش نفر كه لباس آكاتسوكی بر تن دارند در این كپسول ها قرار دارد.