FANDOM


نینجا فراری (抜 け 忍، nukenin. انگلیسی TV "Rogue Ninja"؛ به معنای واقعی کلمه به معنی "runaway shinobi") می نینجا که روستای خود را بدون قصد بازگشت و قطع روابط با ترک گفت روستا، اغلب به دلیل آنها اعمال مجرمانه مرتکب شده اند و یا به دنبال دیگر برنامه های شخصی. روستای نینجا که آنها از اغلب سعی خواهد کرد که به آنها پیگیری کردن و از بین بردن آنها. این نه تنها به عنوان مجازات خیانت انجام می شود، بلکه برای حفاظت از اسرار روستا، از آن ممکن است برای یادگیری برخی از تکنیک های روستا از کالبد شکافی از کاربران است. کیری است یک کار نینجا شکارچی ویژه -force که تنها هدف کشتن نینجا خائن.

با توجه به تصمیمات رهبر روستا است، از نینجا فراری مورد سوال ممکن است نرمی داده شده است. شاخص ترین مثال ساسوکه اوچیها، که برای مرگ هوکاگه پنجم، سوناده مشخص شده اند، به عنوان یک نفع به ناروتو اوزوماکی، و به جای آن به توان به عنوان یک شهروند Konohagakure آورده است. با این حال، با توجه به کاکاشی هاتاکه، از دست رفته-نین به طور معمول برای مرگ مشخص شده به سادگی برای defecting، و از جمله رحمت نادر است. پس از آن، هنگامی که ساسوکه نفوذ Kumogakure و اقدام به ربودن jinchūriki هشت دم "خود، کی B، پس از آن حمله اجلاس کاگه، عفو سوناده داده او لغو گردید و پنج کاگه وضعیت خود را به کیفری بین المللی بالا، به این معنی است که او از دست رفته-نین در حال حاضر در مقیاس جهانی خواست.