FANDOM


چهار صدا (音隠れの忍四人衆، اوتوگاکوره نو شینوبی یونین شو؛ به معنی "چهار شینوبی صدای پنهان") محافظان نخبه اوروچیمارو بودند، هر چند آنها از لحاظ فنی با وجود پنج نفر (آکون) به عنوان یک نهاد به دلیل توانایی ژنتیکی خود بودند.