FANDOM


کاراسو

اطلاعات
حضور در: آنیمه، مانگا، بازی، فیلم
اعضای شناخته شده
فهرست اعضا:
کانکورو
ساسوری
جوتسوهای قبیله

کاراسو (烏، کاراسو، به معنای واقعی کلمه: کلاغ) یک عروسک است، که در اصل توسط ساسوری ساخته شده است، اما به کانکورو رسیده است. او شبیه سه چشم، چهار بازو و انسان با دندان های ناهموار و مدل موهای قهوه ای تند و تیز بیرون زده از بالای سر او و فریم دو طرفی می باشد. در بخش اول، کانکورو همیشه کاراسو را در باند می پیچاند و در پشت خود نگاه می داشت و قادر بود که با تکنیک جابجایی بدن خود را با او جابه جا کند. به این علت که کانکورو خیلی دوست دارد که در عروسک هایش وسایلی را تعبیه کند، کاراسو بسیار تهاجمی است، و دارای سلاح های پنهان زیادی می باشد.

یکی از تخصص های کاراسو در حال کار با کوروآری در استفاده از تکنیک هایی مانند تکنیک راز سیاه تک ضربه ماشینی و جهنم مه سمی: صد تیر به طور مداوم است. کاراسو توسط ساسوری نابود شد وقتی کانکورو علیه او پس از گرفتن گارا در اوایل بخش دوم جنگید و از آن زمان همراه با کوروآری و سانشوئو تعمیر شد.

انبار کاراسو ویرایش

  • چند دارت سمی نوک تیز مانند کونای یا سنبون.
  • بمب های دودزا پرتاب شونده در بازوها برای کم کردن دید حریفان خود. بسیاری از مواقع این دود سمی است و این دود هدف دومی هم دارد.
  • تیغه ای که از شکم آن خارج می شود. (در بخش دوم)
  • تیغه های داس مانند پنهان در نیم تنه خود.
  • چاقوهای دستی پنهان.
  • سوزن بزرگ سمی در دهان پنهان.
  • تیغه های بزرگ در مفاصل بازوها، پاها و سر خود، مورد استفاده درطی تکنیک راز سیاه تک ضربه ماشینی
  • او قادر است که هر یک از اعضای بدن خود را برای حمله از هم جدا کند.