FANDOM


کاکوزو (角都، کاکوزو) یک نینجای فراری سطح S از تاکیگاکوره و یکی از اعضای آکاتسوکی بود که با هیدان همکار بود.

سرگذشت ویرایش

در زمان های خیلی دور به کاکوزو ماموریت ترور هاشیراما سنجو، هوکاگه اول، داده شد اما نتوانست و از آزادسازی چوب او شکست خورد و توانست خودش را نیمه جان به دهکده اش برگرداند. تکنیک ممنوعه ای که کاکوزو از آن برای بدست آوردن قلب حریفانش استفاده می کرد ترس تنفر برانگیز زمین نام دارد.