FANDOM


کاگه (ژاپنی: 影، به معنای سایه) عنوانی است که برای رهبران پنج دهکده‌های پنهان در نظر گرفته می‌شود و آن‌ها را مجموعا به عنوان پنج کاگه (ژاپنی: 五影، گوکاگه به معنی پنج سایه) می‌شناسند. شخص کاگه قاعدتا قوی‌ترین نینجای دهکده خود است.

درباره کاگهویرایش

کاگه اصطلاحی نیست که به رهبر همه روستاها داده شود، بلکه انحصارا به رهبران پنج دهکده پنهان در پنج کشور بزرگ شینوبی تعلق دارد. وظیفه کاگه‌ها از نظارت بر چگونگی اعزام نینجاها برای انجام ماموریت‌ها گرفته تا تامین امنیت ساکنین دهکده گسترده است.

هاشیراما سنجو از کونوهاگاکوره اولین کاگه در تاریخ به عنوان هوکاگه (ژاپنی:火影، به معنی سایه آتش) بوده است. پیرو عنوان هوکاگه، به ترتیب کازه کاگه (ژاپنی:風影، به معنی سایه باد) از سوناگاکوره، میزوکاگه (水影، به معنی سایه آب) از کیریگاکوره، رایکاگه (雷影، به معنی سایه برق) از کوموگاکوره و سوچی کاگه (土影، به معنی سایه زمین) از ایواگاکوره ظهور کرده‌اند.