FANDOM


کاگویا متعلق به زمین نبوده و از یک سیاره دیگر به زمین می اید . کاگویا به دلیل درخت الهی و محافظت از ان به زمین امد.

در ان دروه کسی چاکرایی نداشت . نمیتوانستند از نینجوتسو ، گنجوتسو ... استفاده کنند .

وقتی به عشق کاگویا نسبت به مردم خیانت شد او میوه درخت الهی را که هر هزار سال یک بار رشد میکند را میخورد و قدرت بزرگ درخت الهی را بدست می اورد . کاگویا با مردم بسیار مهربان بود و به دیدن ستاره ها در هنگام شب علاقه بسیاری داشت. اما در ان دوره سرزمین سو درگیر جنگ با دهکده ای دیگر بود . دهکده دشمن به سو حمله کرد زیرا شنیده بودن الهه ای اسمانی به سو امده و بسیار زیبا است . ان ها برای بدست اورد کاگویا به بهانه ی گرفتن دریاچه به سو حمله کردن . و به تنجی (حاکم سرزمین سو) گفتند که برای جلو گیزی از جنگ باید گاکویا را تحویل ان ها بدهد اما تنجی قبول نکرد . اما انها دست از کار خود بر نداشتند . و به کلبه ای که کاگویا و آینو (دوست کاگویا) در انجا زندگی میکردند حمله کردند . و کاگویا برای محافظت از خود ، آینو و برای دفاع کردن از دو فرزندی که ان ها را حامله بود انها را کشت .

به تنجی خبر دادند که کاگویا به دشمن حمله کرده در حالی که اینطور نیود و انها قصد داشتن که تنجی را از کاگویا دور کنند تا تنجی دستور قتل کاگویا را به دلیل به هم زدن ثبات صلح بدهد . و اینگونه هم شد .

وقتی کاگویا به همراه آینو در حال فرار بودند ، تنجی و سربازنش به انها حمله کردن و زمانی که کاگویا دید که تعداد انها بیشتر است و حریفشان نمیشود تصمیم گرفت تا میوه درخت الهی را بخورد .

تنجی نمیدانست که کاگویا از او حامله است تنها کسی که از این موضوع خبر داشت آینو و کاگویا بود .

آینو برگشت تا به تنجی بگوید که کاگویا حامله است ، تا دستور خود را لغو کند اما در حال برگشت سربازان تنجی به او حمله کردن و او کشتند.

کاگویا نیز برای محافظت از فرزاندانی که انها را حامله بود به سمت درخت الهی رفت و میوه ان را خورد

پس از این که او میوه درخت الهی را خورد قدرت زیادی بدست اورد و همه را در دنیای سوکویومی ابدی فرو برد

سوکیومی ابد تکنیکی بود که با استفاده از درخت الهی به وجود می اید و هم را در رویا ابدی میبرد اما بعد از مدتی کسانی که در این رویا بودند به زتسو سفید تبدیل میشدند .

بعد ها کاگویا فرزندان خود را که دوقلو بودند را به دنیا اورد . به نام های هاگورومه اوتسوتسوکی و هامورا اوتسوتسوکی

ککاگویا برای ادامه زندگی بشریت عده ای را از دنیای سوکیومی ابدی بیرون اورد و حافظه انها را پاک کرد و انها به زندگی خود ادامه میدادند .

کاگویا قانونی گذاشت که نباید کسی نزدیک درخت الهی شود و همه این دستور را اطاعت میکردند .

کاگویا هر ماه عده ای را انتخاب میکرد و انهارا به درخت الهی پیشکش میکرد . و هر کسی را که انتخاب میکرد در دنیای سوکیومی ابدی فرو میبرد . تا به زتسو سفید تبدیل شوند .

او میخواست انهارا به زتسو سفید تبدیل تا در اینده اگر کسی از زادگاه او امد تا قدرت میوه الهی را از او بگیرد . او با استفاده از ارتش زتسوی سفید جلوی انهارا بگیرد .

یکی از کسانی که کاگویا انتخاب کرد تا به دنیای سوکیومی فرو ببرد دختری بود که هاگورمه به ان علاقه داشت .

هامورا و هاگورومه بعدها برای دیدن دخترک به مکانی که درخت الهی در ان قرار داشت رفتن و اما با صحنه ای مواجه شدن که بسیار شوک زده شدند . و انها برای اینکه جلوی کاگویا بگیرند تا مردم را به سوکیومی فرو نبرد . کاگویا را در ماه مهر کردند .

هامورا مادر خود کاگویا را بسیار بیشتر از هاگورومه دوست داشت برای همین او به ماه رفت تا در کنار مادر خود بماند .

هامورا و هاگورومه برای مهر کردن کاگویا چندین ماه با او مبارزه کردند . کاگویا برای جلو گیری هامورا و هاگورمه درخت الهی را حرکت داد (ده دم ) .

اخر سر درخت الهی در هاگورومه مهر شد و هاگورومه (دانای شش طریقت ) قدرت رینگان را بدست اورد .

کاگویا بعد ها بدست مادارا و زتسو سیاه بازگشت . و اینبار بدست ساسکه و ناروتو مهر شد .