FANDOM


کیوسوکه

鳩助
اولین حضور
مانگا فصل ۴۴۷
آنیمه ناروتو شیپودن قسمت ۱۷۳
بازی ناروتو شیپودن: طوفان آخرین نینجا ۳
دوبلورها
ژاپنی هیدنوبو کیوچی
مشخصات
جنسیت مذکر
وضعیت مرحوم
قد (سانتی‌متر) بخش دوم: ۱۷۱.۶ سانتی‌متر
توانایی‌های ژنتیکی انتشار گدازه
اصل و نسب آمگاکوره
آکاتسوکی
رتبه
اطلاعات تکمیلی
نوع طبیعت چاکرا
انتشار گدازه (فقط در آنیمه)
انتشار آتش (فقط در آنیمه)
انتشار زمین (فقط در آنیمه)
جوتسو
انتشار گدازه: تکنیک آهک بستن (فقط در آنیمه)

کیوسوکه (鳩助، کیوسوکه) یک شینوبی از آمگاکوره بود. او یکی از بنیانگذاران اصلی آکاتسوکی بود.

سرگذشت ویرایش

DieSplittergruppe

کیوسوکه به عنوان بخشی از آکاتسوکی.

در آنیمه، کیوسوکه از حکومت داشتن هانزو، بر برخی از نقاط آمگاکوره خسته بود. او و رفقایش برای زنده ماندن شروع کردند به سرقت از دهکده ها. یک روز، آن ها به یک دهکده حمله کردند که توسط سه نفر محافظت می شد. بعد از کمی جنگ که کیوسوکه دید آن سه نفر خیلی خوب مبارزه می کنند و آن ها را از رسیدن دستشان به دهکده دفع کردند، کیوسوکه از آن ها پرسید که آیا آن ها برای هانزو کار می کنند. رهبر گروه، یاهیکو، گفت ما یک گروه نیستیم، اما هدف ما هم مثل هانزو است. کیوسوکه بعد از شندین این حرف ها رفت اما به خاطر دیدن صداقت در چشم های یاهیکو، کیوسوکه و رفقایش به پیش آن ها برگشتند و به گروهشان پیوستند. در ابتدا او خود را برای یاهیکو یک زیر دست معرفی کرد، اما یاهیکو کیوسوکه و رفقایش را به عنوان دوستان خود خطاب کرد. او بعد از این ماجرا مسئول جمع کردن عضو برای گروهشان شد و بعد از افزایش افراد گروه یاهیکو اسم آکاتسوکی را برای گروهشان انتخاب کرد. او بعد از مدتی احساسات خود را به کونان ابراز کرد و کونان مودبانه درخواست او را رد کرد و مودبانه به او گفت که تا رسیدن آکاتسوکی به هدفش وقتی برای ایجاد ارتباط ندارد.

مدتی بعد، برای گروه پیغامی آوردند که قرار بود هانزو آکاتسوکی را به رسمیت بشناسد. بعد از انجام این کار هانزو دستور می دهد که یاهیکو و ناگاتو به تنهایی به نزد او بیایند. بعد از اینکه آن دو به تنهایی به نزد هانزو میروند. پیغامی به کیوسوکه می رسد و او شوکه می شود و به همراه گروه به دنبال یاهیکو و ناگاتو می روند. کیوسوکه در میانه راه به اعضای گروه توضیح می دهد که رابطه مشکوکی بین حرکت آنبوهای کونوها و دعوت ناگاتو و یاهیکو توسط هانزو وجود دارد. آن ها در میانه راه، به توبی و زتسو برخورد می کنند و توبی به اعضای گروه توضیح می دهد، می خواهد که ناگاتو درد را حس کند. به همین دلیل به روبروی آن ها ایستاد. کیوسوکه و دوستانش نیز به توبی حمله کردند، در میانه جنگ کیوسوکه برای کشتن توبی جان فشانی می کند. که این جان فشانی بی نتیجه ماند.

شخصیت ویرایش

کیوسوکه یک فرد بسیار آرام بود. او خیلی کم حرف می زد و فقط وقتی حرف می زد که چیز مهمی برای گفتن داشته باشد.

ظاهر ویرایش

Ky suke HD

جوانی کیوسوکه.

کیوسوکه موهای بلند سیاه داشت. او خط هایی روی صورت و زیر چشم خود داشت که مانند گربه بود و یک پیشانی بند از آمگاکوره برپیشانی خود داشت.