FANDOM


אוזומאקי נארוטו ראנדן
סוג טאיג'טסו
שם המפתח נארוטו אוזומאקי
סיווג תכניקה

תכניקה זאת היא במקור שי שי ראנדן אבל נארוטו עושה את התכניקה קאגה בונשין נו ג'טסו לפני התכניקה עצמה. לתכניקה שני דרכים לבצעה: הכפיל אחד נותן לאוייב אגרוף בפרצוף, המקורי קופץ על גבו של הכפיל שהכה ראשון, כל שאר הכפילים בועתים אותו למעלה (בזמן הזה נארוטו המקורי צועק או-זו-מא-קי) והמקורי נותן לו בעיטה בפנים ומסיים במילים:" נארוטו ראנדן". או שכל הכפילים מחליקים על הרצפה בשכיבה ובועטים אותו למעלה (בזמן הזה נארוטו המקורי צועק או-זו-מא-קי) והמקורי נותן לו בעיטה בפנים ומסיים במילים:" נארוטו ראנדן". ההבדל היחיד הוא הצורה שבה הכפילים באים לבעוט את האוייב למעלה.