FANDOM


אינארי הוא נכדו של בונה הגשרים טאזונה ובנו המאומץ של דייג העונה לשם קאיזה. אינארי הוצג בהתחלה כילד שקט במיוחד, לאור עברו האכזרי ומותו של אביו המאמץ. הוא השתנה לאחר פגישתו עם נארוטו.

רקע

אינארי לא זכה לראות את אביו, שנפטר והותיר אותו ואת אמו, טסונאמי, לבדם. למרות זאת, דייג העונה לשם קאיזה, שבהמשך יהפוך לגיבור של ארץ הגלים, דאג לאינארי כאילו היה בנו, ואף נשא את טסונאמי לאישה. אינארי זכה לראות את אביו המאמץ, קאיזה, הופך לגיבור הארץ, כאשר זה התנגד לשלטון הכיבוש של גאטו; אחד מאנשי העולם התחתון. גאטו החליט להראות לתושבי ארץ הגלים מה קורה שמתנגדים לו, ואת עוצמת הכובש; הוא הוציא את קאיזה להורג לעיני הכפר, ומאז אותו היום, אינארי השתנה לחלוטין. הוא הפך לילד שקט, וטען כי קאיזה הביא את מותו על עצמו.

חלק ראשון

ארץ הגלים

אינארי נראה לראשונה לאחר הקרב של זאבוזה מול צוות 7. אינארי התחיל להתחבר עם נארוטו, ואף גם להשתנות בעקבות המפגש איתו. לאחר שצוות 7 יצא לקרב החוזר מול זאבוזה, אינארי הבין כי הגיע הזמן לפעול בגישה חדשה לגמרי; הוא ריכז את אנשי ארץ הגלים לצאת נגד גאטו; הגן על אימו מאנשיו של גאטו ואף סילק אותם, בעזרתם של קאקאשי ונארוטו, מביתו. לאחר מותו של זאבוזה וסיום משימתם של צוות 7, אינארי נפרד מנארוטו.

חלק שני

פסגת חמשת הקאגה

אינארי, ביחד עם טאזונה, מגיע לקונוהאגאקורה עם סיום הפלישה, במטרה לסייע בשיקום הכפר. לאחר שהם מתאחדים עם נארוטו וסאקורה, אינארי וטאזונה זוכים לשמוע כי סאסוקה לא נמצא בכפר, לאחר קרב מול נארוטו. מיד לאחר מכן, אינארי וסביו יוצאים להתחיל בשיקום הכפר.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.