FANDOM


סטודנט באקדמיה (Academy Student): למידה באקדמיית הנינג'ות הוא השלב הראשון בשביל להפוך לנינג'ה. באקדמיה זו מלמדים את הבסיסים של הלחימה והכישורים של השינובי כגון זריקת שירוקנים וקונאים, טכניקות בסיסיות כמו הנגה, קווראימי ובונשין. בדרך כלל בסיום הלימודים באקדמיה התלמיד חייב לבצע מבחן מסוים על מנת להתקדם בדרגתו לגנין ולהפוך להיות באופן רשמי לשינובי. בכל כפר מבחן זה שונה. בקונוהא, התלמיד חייב לבצע אחת מהטכניקות הבסיסיות שנלמדו באקדמיה כמו למשל בונשין נו ג'וטסו- יצירת כפיל לא מוחשי. לעומת זאת, בקיריגאקורה התנאים להפיכה לנינג'ה קשים יותר, ועל מנת להפוך לשינובי, חובה על התלמיד להלחם קרב של חיים ומוות נגד תלמיד אחר. מקרב זה יוצא בחיים רק תלמיד אחד, והוא הופך לשינובי. לאחר שהתלמיד עבר את המבחן הסופי, הוא מקבל בנדנה עם בנדנה עם חתיכת ברזל עליה חרוט הסמל של הכפר. בנדנה זו נקראת מגן מצח, והיא מעידה על כך שאותו התלמיד הוא כעת שינובי באופן רשמי, ומסמלת את השתייכותו לכפר. בכפרים מסוימים, הג'ונין אשר בהמשך הופך למדריך של קבוצה של שלושת השינובים החדשים רשאי לערוך מבחן אשר בודק את כוחותם של תלמידיו. במידה והם יכשלו, הג'ונין רשאי לשלוח את התלמידים בחזרה לאקדמיה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.