FANDOM


לארץ האדמה נותנים תשומת לב מעטה במהלך הסדרה. היא ממוקמת צפון-מערב מארץ האש. המנהיג שלה הוא הלורד הפידואלי של האדמה, הארץ הזאת מורכבת על ידי אזורים הרריים שוממים, הגבול שלה מלא בהרים תלולים, וחוסם תקשורת עם ארצות אחרות. הרוח שבאה מהצפון עוברת מעל ההרים ומביאה איתה אבנים קטנות לארצות הסמוכות, לתופעת הטבע הזאת קוראים "גשם של אבנים".

Land of Earth

ארץ האדמה
הכפר החבוי באבנים

Iwavillage

הכפר החבוי באבנים

הכפר החבוי באבנים הוא הכפר החבוי של ארץ האדמה. כאחד מחמשת אומות השינובי הגדולות, לכפר יש קאגה משלו שנקרא טסוצ'יקאגה. עד עכשיו היו שלושה טסוצ'יקאגה שהאחרון מבינהם הוא אונוקי. הכפר ידוע בשינובי שלו שהם קשים כמו אבן, ברגע שהטסוצ'יקאגה נותן את ההוראה הם מבצעים אותה בלי שאלות, אפילו עם זה כרוך במותם, השינובי בכפר ידועים גם בשימוש נרחב בטכניקות אדמה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.