FANDOM


ארץ הברק ממוקמת צפון-מזרח מארץ האש והיא אחת מחמשת אומות השינובי הגדולות. יושב ראש הממשלה הוא הלורד הפידואלי של הברק. במרכז הארץ יש רכסי הרים עצומים וסופות רעמים רבות אשר נתנו לארץ את שמה. מרכסי ההרים האלו הרבה נהרות זורמים לים אשר יוצרים קו חוף מרשים ביותר. בארץ זאת יש הרבה מעיינות חמים.
781px-Valley of Clouds and Lightning

ארץ הברק


הכפר החבוי בענן

הכפר החבוי בענן הוא הכפר החבוי של ארץ הברק. כאחד מחמשת אומות השינובי הגדולות לכפר יש קאגה הנקרא ראיקאגה. עד עכשיו היו ארבעה ראיקאגה שהאחרון מבינהם הוא איי.

שימוש בטכניקות ברק וחרבות הם דבר נפוץ בכפר.
Hidden cloud

כפר הענן


עמק העננים והברקים

בתוך רכסי ההרים של ארץ הברק ישנו עמק שנקרא עמק העננים והברקים זהו עמק המלא במים ומכוסה בעננים וערפל. בתוך העמק ישנו מערה אפלה איפה שקילר בי, הג'ינצוריקי של שמונה הזנבות, מתאמן.


אי הצב

בארץ הברק ישנו צב ענקי וזקן שהכפר החבוי בענן טיפלה בו מאז הקמתה. הוא משרת כאזור אימונים לנינג'ות המקומיים והוא תואר כמבצר נייד. הוא כל כך גדול שהוא יכול להכיל חיות ענקיות אחרות וכמו כן מבנים. משווים אותו ליער המוות של הכפר החבוי בעלה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.