FANDOM


מ

הביאקוגאן הוא הדוג'וטסו(טכניקת עין) וקקאי גנקאיי של שבט האיוגה. הביאקוגאן מאפשר למשתמש לראות דרך עצמים מוצקים כמו גוף האדם וקירות. כמו כן הוא מאפשר לראות למרחקים רחוקים יותר משל עין רגילה שנעים בין 50-1000 מטרים. הביאקוגאן מאפשר גם לראות את נקודות הצ'אקרה של היריב ופגוע בהן באופן מדויק.

שימוש בביאקוגאן נותן למהשתמש יכולת טובה יותר של לחימה בסגנון שנקרא האגרוף העדין. ישנם מספר התקפות שחברי שבט האיוגה מסוגלים לבצע בעזרת הביאקוגאן:

  1. שמונה טריגרמות שלושים ושתיים כפות ידיים - מתקפה שניתן בעזרתה לתקוף את היריב ב-32 נקודות צ'אקרה ב-5 מהלכים.
  2. שמונה טריגרמות שישים וארבעה כפות ידיים - מתקפה שניתן בעזרתה לתקוף את היריב ב-64 נקודות צ'אקרה ב-6 מהלכים.
  3. שמונה טריגרמות מאה עשרים ושמונה כפות ידיים - מתקפה שניתן בעזרתה לתקוף את היריב ב-128 נקודות צ'אקרה ב-7 מהלכים.
  4. מגן שמונה טריגרמות שישים וארבעה כפות ידיים - גרסת ההגנה של שמונה טריגרמות שישים ואבע מכות
  5. שמונה טריגרמות סיבוב שמיימי - מתקפה שבו התוקף מוציא צ'אקרה מכל 361 נקודות הצ'אקרה, מסתובב כמו סביבון ובכך יוצר מגן של צ'אקרה מסביבו.

נקודת החולשה של ביאקוגאן

הביאקוגאן מאפשר שדה ראיה של 360 מעלות. אבל יש חלק (החוליה השניה בעמוד השדרה )שהביאקוגאן לא יוכל לראות ולכן קל מאוד לפגוע באזור זה.הטיכניקה ההגנתית של נגי צריכה לכפה על חולשה אבל עם יוכלים לעצור את הטכניקה אתה יוכל להביס אותו. נגי משתמש בצקרה כדי לחסום את השטח המת של הביאקוגאן

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.