FANDOM


ג'אשין היא דת מרושעת אשר הידאן מאירגון אקאטסוקי מאמין בה סמלה של הדת הוא עיגול אשר יש משולש בתוכו הדת מבטיחה למאמיניה חיי נצח כל עוד ימשיכו לרצוח אנשים הדת גם מאפשרת להשתמש בג'וטסו חזק מיוחד ג'וטסו שולט המוות המשתלט על הדם אחרי כל קרב הידאן מתפלל לאלו ג'אשין והןא גם צריך לבצע פולחנים ארוכים גם אם הם לא מצאת חן בעיינו