FANDOM


שינטנשין נו ג'וטסו - Shintenshin no Jutsu טכניקת נינג'וטסו, ששמורה אך ורק לשבט היאמאנאקה, בה הנינג'ה יוצר חותמת ידיים בצורת מלבן שמפוקס על היריב. דרך הידיים, הנשמה של הנינג'ה שמתקיף עוברת לתוך גוף היריב לזמן מוקצב (בערך 2-3 דקות). בזמן הזה, הנינג'ה שיצרה את המתקפה נמצאת בשליטה מלאה על הגוף היריב. החיסרון במתקפה זו הוא שכל נזק שהגוף, אליו נכנסת הנשמה של המתקיף, מקבל, מתרחש גם לגוף המתקיף ממנו יצאה הנשמה. לכן, מתקפה זו היא לרוב בשימוש למטרות ריגול, טקטיקה או התאבדות. עוד חיסרון הוא שאם הרצון של נשמת הגוף היריב חזק מספיק, הג'וטסו לא ימשך לזמן רב. מתקפה זו היא חזקה במיוחד ולכן גם יש קושי לביצוע מושלם שלה. כאשר הנינג'ה המתקיפה תוקפת בג'וטסו זה, הנשמה שלה תעבור בקו ישר ובאיטיות דרך חותם הידיים שלה לעבר גוף היריב. לכן, אם היריב צופה את המתקפה ומסוגל להתחמק ממנה, הנשמה של המתקיף תפספס את המטרה. אם דבר כזה קורה, גוף המתקיף נעשה חסר יכולת תזוזה והוא חשוף לכל מתקפה שהיריב עושה. כמו כן, באמצעות שינטנשין נו ג'וטסו, הצאצא לשבט היאמאנאקה יכול לחדור לתודעתו של אדם וכך לקרוא את מחשבותיו, את זכרונותיו ועוד. אולם ישנה סבירות שרק יאמאנאקה מתקדמים מאוד מסוגלים לעשות זאת.