FANDOM


ניקודאן סנשה - Nikudan Sensha לאחר שהגדיל מעט את נפח גופו באמצעות הטכניקה באיקה נו ג'וטסו, צ'וג'י מתחיל להסתובב סביב עצמו במהירות גבוהה, ובכך יוצר כדור גדול שנע על האדמה במהירות בינונית ויכול למחוץ כל דבר שעומד בדרכו. כאשר הכדור נפגע, צ'וג'י עצמו בדרך כלל לא נפצע באופן קשה, משום שצורתו בשימוש בטכניקה הזו מגנה עליו מפני נזק.