FANDOM


ג'ונין מיוחד (Tokubetsu Jonin): ג'ונין מיוחד זו דרגה אליה משתייכים שינובי אשר שולטים בתחום מסוים ברמה של ג'ונין. שינובי אלה מיומנים מאוד בתחום שלהם, ולפעמים משרתים בתור עוזרים לשינובי בדרגת הג'ונין במידה והיכולות והידע שלהם דרושים לביצוע משימה כלשהי. מורינו איביקי, למשל הוא ראש אגף החקירה בקונוהא בשל היכולת המדהימה שלו להשפיע על הפסיכולוגיה של האדם, מה שהופך אותו לחוקר מצוין. אביסו הוא גם ג'ונין מיוחד אשר מתמחה בלימוד של תלמידים שעדיין לא הפכו לגנינים. מיטאראשי אנקו, גקו האיאטה ושיראנוי גנמה הם גם שינובי בדרגת הג'ונין המיוחד.