FANDOM


ג'וקן - Juken סגנון לחימה היחודי לשבט ההיוגה. על ידי ראיית נקודות הטנקטסו ומערכת המחזורית של הצ'אקרה בגוף האויב, הלוחם מתרכז בפגיעה במערכת, ובכך מונע מהאויב לבצע נינג'וטסו. מאחר והמערכת המחזורית של הצ'אקרה קשורה לאיברים הפנימיים, לא רק מחזור הצ'אקרה של האויב יפגע, אלא גם איברים פנימיים, כמו הלב.