FANDOM


רמה ג' (Rank C) – שינובים בדרגת צ'ונין מבצעים משימות מדרגה ג'. בשונה מהרמה הנמוכה יותר, את המשימות ברמה ג' מבצעים שינובים מוכשרים, ולעיתים, ניתן לראות גאנינים מבצעים משימות ברמה הנ"ל. בדרך כלל, מטרת המשימה היא להגן על אדם מסוים, או להעביר מסמך חשוב כלשהו.