FANDOM


רמה א' (Rank A)- במידה ולא מחשיבים את הרמה המיוחדת, משימות מרמה א' הן הקשות ביותר. רק שינובים בדרגת ג'ונין ומעלה מוסמכים לבצע משימות מרמה א'. לעיתים, שהמשימה מסוכנת מהרגיל וכרוכה במצב קשה, הקאגה של הכפר יישלח למשימה עצמה. בנוסף, נדיר למצוא שינובים מתחת לדרגת ג'ונין אשר מבצעים משימות מהרמה הנ"ל. רק במצבים קריטיים בהם הכפר מותקף, וישנו חוסר מוחלט בשינובים בדרגת ג'ונין, צ'ונינים ואפילו גאנינים יישלחו למשימה ברמה א'. משימות אלו כרוכות בסיכונים רבים, שהראשי מביניהם הוא מוות.