FANDOM


רמה ד' (Rank D) - מבין הדרגות למשימות, רמה ד' היא הנמוכה ביותר, ולרוב, המשימות הללו ניתנות לשינובים בדרגת גאנין. משימות בדרגה ד' יכולים להיחשב לעיתים כמגוחכות להפליא, ואף חסרות תועלת במלוא מובן המילה; כגון להציל חיות שהלכו לאיבוד, להוציא את הזבל, להוציא חיה לטיול וכו'. למרות זאת, גאנין אשר מעוניין לעלות לדרגה צ'ונין, מחוייב להשלים לפחות שמונה משימות מרמה ד'.