FANDOM


רמה מיוחדת (Rank S)- משימות ברמה מיוחדות הן הקשות ביותר. רק ג'ונין מיוחד (Special Jounin) וקאגה מוסמכים לבצע את משימות ברמה זו. בנוסף, המשימות כרוכות בסיכון עצום של השינובי, שיכול להגיע, ברוב המקרים, למוות. רוב המשימות מתרחשות במצב חירום של הכפר. לעיתים, שינובים אשר נמצא בדרגה נמוכה יכול לבצע משימה בדרגה מיוחדת. תלוי, כמובן, ביכולותיו האישיות, ולא בדרגתו. דוגמא למקרים נדירים אלו היא אוזומאקי נארוטו, גאנין מקונוהאגאקורה, מבצע ללא הרף משימות מסוכנות ברמה הנ"ל. בזמן מלחמה, יכולים להשלח גם גאנינים רנדומליים אל שדה הקרב.